پان ترکیست ها: اخراج حسین سیف زاده از دانشگاه، کار ما بود!

سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 11:51 ق.ظ


سایت بای بک عمده ترین سایت پان ترکیستها در نوشته ای اهانت آمیز نسبت به روشنفکران و نخبگان دانشگاه های ایران، بدترین تهمت ها و اتهامات را متوجه این قشر کرده و بار دیگر نشان داد که حرکت تجزیه طلبانه از پایین ترین شعور سیاسی و فرهنگی برخوردار است.

این سایت روشنفکرانی چون دکتر اباذری (استاد دانشگاه تهران)، سید جواد طباطبایی، دکتر ناصر فکوهی، دکتر زیبا کلام ،محمود سریع القلم،حسین سیف زاده و... را بی سواد و نادان، فاقد وجاهت علمی معرفی کرد و نوشت افرادی مانند زهتابی و فردی به اسم فیض اللهی وحید از همه با سواد تر اند!

هم چنین این سایت از ناصر فکوهی با عنوان مزدور حکومت شاه و حکومت جمهوری اسلامی، از حسین سیف زاده استاد اخراجی دانشکده علوم سیاسی با عنوان بیمار روانی، و از زیبا کلام به عنوان متجاوز به عنف یاد کرد. بای بک با بی شرمی تمام ادعا کرده است که استاد زیبا کلام در اتاق خود در دانشگاه از یک دختر دانشجو هتک حیثیت کرده است.

هم چنین سایت عمده تجزیه طلبان عنوان نمود که پان ترکیستهای نفوذی در دانشگاه تهران عامل اصلی اخراج دکتر حسین سیف زاده از این دانشگاه بوده اند. دکتر سیف زاده تحصیلات خود را در امریکا به پایان برده و آثار وی از جمله منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی می باشد و پیش از نوروز بازنشست گردید.

باید پرسید که هتک حرمت این اساتید از سوی تجزیه طلبان به چه دلیل است. چرا این عده ادعا می کنند که در احراج اساتید دانشگاه تهران، دخالت داشته اند؟

وبلاگ هویت ، با آگاهی از کذب بودن همه ادعاهای مطرح شده از این طیف فاسد و میهن فروش، مطلب نوشته شده در سایت های تجزیه طلب را برای قضاوت افکار عمومی به نمایش می گذارد تا دلیل دیگری بر بی آبرویی تجزیه طلبان ضد دانشگاه و ضد علم باشد. در دورانی که همه تلاش می کنند وجهه ای علمی به خود بگیرند مجنونان پان ترکیست بر ضد دانشگاه بودن خود افتخار می کنند. هر چند که همه می دانیم که پان ترکیست ها دارای هیچ وزنی به ویژه در دانشگاه تهران نیستند تا قادر به اخراج اساتید آن نیز باشند، ولی مسئله اینجاست که چرا این عده می خواهند از طریق متوجه کردن مسئولیت اخراج اساتید به خود ، در جامعه عرض اندام نمایند؟ چه کسی گفته اخراج اساتید دانشگاه هنر است و یا کار درستی به شمار می رود که اینها اینگونه برای چسباندن این افتخار به خویش مسابقه گذاشته اند.

در پایان بار دیگر باید یادآوری نماییم که حساب مردم دلیر آذربایجان از تجزیه طلبان خود فروخته جدا است. تجزیه طلبان اقلیتی هستند در میان یک اقلیت و مردم آذری هیچگاه مواضع آنها را تایید نکرده و نخواهند کرد.بیشتر اساتیدی که در این سایت ها مورد اهانت قرار گرفته اند خود آذربایجانیان وطن پرستی اند که مواضع تجزیه طلبان را تایید نمی کنند.در خدمت و خیانت روشنفکران خود فروخته آذربایجان

بای بک


far.baybak.com/shomareh_2689.azr

 

تاریخ آذربایجان در دوران معاصر همواره شاهد این بوده است که توده و ملت آن بسی جلوتر و فراتر از نخبگان و روشنفکران آن حرکت نموده اند. متاسفانه روشنفکران آذربایجان در طول تاریخ اغلب در خدمت سیاست ها و اندیشه های مرکزگرایانه و شونیستی بوده اند.در واقع با کمال تاسف باید گفت از مهم ترین عناصر انسانی سازنده شونیسم فارس در ایران، روشنفکران ترک آذربایجان بوده اند. میرزا فتحعلی قاجار که جط نخستین نحله اندیشمندان باستان گرا بود گرفته تا طالبوف و زین العابدین مراغه ای و تقی زاده و کسروی ملعون! این سنت تا جایی پیش رفت که گرایش به شونیسم و پان ایرانیسم از حوزه روشنفکری فراتر رفته و به سیاست مداران آذربایجانی نیز سرایت نمود. برای نمونه داوود منشی زاده بنیانگذار حزب سومکا که از فرزندان مبارزان مشروطه خواه بود نیز به این جرگه پیوست و به نوکر سینه چاک شونیسم نژادپرست آریایی در ایران تبدیل شد.

امروز نیز اوضاع برای آذربایجان تغییر چندانی نکرده است.می توان گفت روشنفکرانی آذربایجانی الاصل در ایران یا خود باز تولید کننده گفتمانی پان ایرانیسم و ناسیونالیسم فارس هستند و یا در برابر آن سکوت کرده و قتل عام و ژنوساید فرهنگی را در آذربایجان نا دیده می گیرند.

امروزه روشنفکران ترک ما به جای چاره اندیشی برای بحران ملیت ها در ایران سرگرم بحث های پوچ و بی ثمر روشنفکری اند و یا هویت ترک های ایران را نا دیده می گیرند. برای نمونه سید جواد طباطبایی استاد رشته علوم سیاسی و مدیر گروه سابق ایران رشته در دانشگاه تهران تا کنون چندین جلد کتاب بی ارزش و یاوه در وصف به اصطلاح تمدن ایرانی و تاریخ ایران نگاشته و نه تنها در هیچ جای نوشته هایش اشاره به نقش مثبت و سازنده آذربایجان و ترکان ننموده است بلکه همواره به تحقیر و توهین ترکان پرداخته است.همه تلاش وی در کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران،حول این محور است که ترکان و مغولان نابود کننده فرهنگ و اخلاق در ایران بوده اند.از نظر وی با آمدن ترکان به ایران نه تنها تمدن از بین رفت بلکه آنان باعث زوال اندیشه نیز بوده اند. مفهوم مستقیم این موضوع آن است که عنصر ترک در جهان دشمن اندیشه و فکر است. وی در کتاب دیباچه ای بر زوال اندیشه تلاش نموده است که نژاد پرستی ایرانی و پان ایرانیسم را تئوریزه نماید و چنان دشمنی با ترکان نموده است که آه از نهاد هر انسانی بر می آورد. وی با استفاد از افکار نژاد پرستانه گوبینو و بخش های از کتاب او که به سود ایرانیان است تلاش کرده آیین شاهنشاهی مبتنی بر پارسیان هخامنشی را تحکیم نماید. یاد آوری این موضوع نیز شایسته است که دکتر سیدجواد طباطبایی و نوشته های بی ارزش و بیمار گونه اش در مورد ترکان فقط با احمد کسروی قابل قیاس است. گفته می شود طباطبایی برای نوشتن این سلسله کتاب در زمان اصلاحات حدود بیست میلیون تومان پول در قالب یارانه فرهنگی از مهاجرانی دریافت کرده است. به این ترتیب نویسنده ای قلم به مزد شرافت انسانی خود را به پشیزی بی ارزش فروخت. از دیگر قلم به مزدان شونیسم فارس در میان آذربایجانیان دکتر یوسف اباذری استاد دانشکده جامعه شناسی دانشگاه تهران و از روشنفکرانی است که از موضع آنتی پست مدرنیسم با همه اقلیت های و ملیت های غیر فارس دشمنی می ورزد. وی که زاده شهر میانه است در پاسخ به دانشجویان آذربایجانی که خواستار شفاف سازی مواضع اش در برابر فشار های روز افزون و تحقیر های نژادپرستانه به ترکان بودند،پندها و افاضات شونیستی قرائت کرده و آنها را از اتاق خود خارج کرده و به حراست معرفی نموده است تا به این ترتب نوکری و حلقه به گوشی خود را به پان فارسیسم ثابت نماید.این مزدور فارس ها سالانه میلیون ها تومان از طریق پژوهش های جامعه شناسی پیرامون مسایل اجتماعی دریافت می نماید و روشن است که با چه رویکردی این تحقیقات راهبردی را ارائه می دهد. دکتر اباذری که به شهادت دوست و دشمن از بی سوادترین مدرسان دانشگاه تهران است و گروه سیاسی چندین بار پرونده وی را جهت بازبینی در قرار داد هیئت علمی مفتوح کرده است، که این موضوع به دلیل نبود سواد انگلیسی ایشان است.

محمود سریع القلم نیز از مزدوران بی جیره و مواجب پان فارسیسم است که مانند رهبر خود موسوی گرایش های عظمت طلبانه داشته و مدام در حال تقویت گفتمان ملی گرایانه در ایران است. موسی غنی نژاد از رهبران تئوریسین های لیبرالیست می باشد. وی اصالتا ترک است ولی بویی از اصالت آذربایجانی نبرده است و مانند تورج اتابکی از دیگری روشنفکران آذربایجانی ترک ستیزی را پیشه کرده است. اتابکی که در بی بی سی فارسی و ماهنامه شونیستی مهرنامه مدام از دیدگاه هایش استفاده میشود علاوه بر

ناصر فکوهی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هر چند خود ترک نمی باشد اما از پدران معنوی روشنفکری نئو فاشیسم ایرانی است. وی با تحریر کتاب سیاست های قومی نشان داد که با همه ملیت های ایرانی دشمن است. وی ابایی ندارد که خود را دشمن اقلیت ها معرفی نماید. فکوهی از زمره کسانی است که از دوران محمدرضا شاه طرح ها آسمیله فرهنگی تولید می کرده و با دریافت پول های کلان از هر دو رژیم سابق و لاحق جیره خواری خود را نشان داده است. این گفتمان که پس از روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی در کشور تقویت شد به وسیله صادق زیبا کلام که ملیجک وی نام گرفته است ادامه دارد. زیبا کلام تا کنون توانسته است با استفاده از لابی قوی رفسنجانی رسوایی های اخلاقی خود را لا پوشانی نماید. زیبا کلام که تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته فنی به پایان رسانده است بر علیرغم مقررات جذب هیئت علمی دانشگاه تهران به کرسی استادی رسیده است و مسئله رابطه نامشروع خود با یکی از دانشجویان دختر را در اتاق کار خود مسکوت کرد. زیبا کلام تنها کسی است که توانسته است در تلویزیون جمهوری اسلامی از رضاخان پالانی دفاع نماید و در همایشی در دانشگاه تهران وی را مانند یک قهرمان ملی نشان دهد و به این ترتیب وابستگی اش به استعمار تهران را نشان دهد.

حسین سیف زاده که از ترکان قم است و کلاس درس را تبدیل به عشرتکده می نمود و عقده های فروخفته جنسی را در دانشگاه تخلیه می کرد همواره با ادبیاتی ترک ستیزانه با دانشجویان برخورد می کرد عبارت محبوب وی در تمسخر دیگران ترکبازی بود، در نهایت با دخالت برخی از کامندان آذربایجانی دانشگاه بازنشست شد تا شمه ای قدرت ترکان را ملاحظه کند.جملات تمسخر آمیز وی در مورد یکی از رهبران حرکت ملی در کلاس های درس شهره دانشجویان وی است و پیمان عارف از فاشیست های حامی کودتای ۲۸ مرداد و طرفدار ضمنی سلطنت پهلوی مبلغ اندیشه های وی بود.

البته باید اشاره کرد که نخبگان و اندیشمندان بزرگی چون دکتر جواد هیئت و دکتر فیض اللهی وحید و دکتر زهتابی از میان ملت آذربایجان برخاسته اند که نوشته ها و پژوهش های علمی شان ده ها برابر بیشتر از روشنفکران فارس زده مزدوری چون ابازی و اتابکی در جامعه آذربایجان تاثیر داشته است

یاشاسین آذربایجان

 http://s1.picofile.com/file/6556919514/baybak_roshanfekran1.gif


http://s1.picofile.com/file/6556937622/baybak2_roshan_fekran.gifdel.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo