رسوایی و بی اعتباری تشکیلات مهران بهارلی

یکشنبه 29 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 02:34 ب.ظ

تیم مهران بهارلی در منتهای ذلت و بی اعتباری

 

«مهران بهارلی» نام یک تیم وبلاگ نویس است که در اروپا فعالیت می کنند و از عده ای از پان تورکان نژادپرست و بی سواد جهت تخریب هویت ملی و ایجاد جنگ روانی در میان ایرانیان تشکیل می شود.  اعضای این تیم به صورت نوبتی در اینترنت و شبکه های اجتماعی حضور می یابند و مطالبی نادرست و نا صحیحی جهت تهییج عده ای از نوجوانان که قابلیت فریب خوردن دارند منتشر می سازند.

در درجه نخست هدف این افراد امرار معاش در اروپا است. پان ترکان افرادی نادان،شکست خورده و بی سواد هستند که در اروپا نیز فن و حرفه ای ندارند و انگل وار از مزایای تامین اجتماعی کشورهایی مانند سوئد استفاده می کنند. از سوی دیگر می دانیم که کنگره امریکا سالانه مبالغ هنگفتی را برای مخالفان حکومت ایران تعیین و در میان آنان تقسیم می کنند. افرادی مانند یونس شاملی و علیرضا قزوین زاده (با نام مستعار اردبیلی) و بسیاری دیگر برای بهره مندی از این پول ها سعی می کنند خود را در تقابل با جمهوری اسلامی نشان داده و مبالغی را برای به اصطلاح مبارزه دریافت کنند. گفتمان مبارزاتی این عده نژادپرست و پان فارسیست وانمود کردن نظام فعلی است. آنان چاره جز دامن زدن و بسط این دروغ ها ندارند زیرا ادامه حیات و امرار معاش در اروپا در گروه همین سخنان است و از طرفی چون وزنه ای محسوب نمی شوند در هیچ یک از گروه های اپوزیسیون نیز بازی داده نمی شوند.

تیم مهران بهارلی از چند سال پیش پشت یک عکس قلابی و خریداری شده پنهان شده اند. چندی پیش سیروس مددی و ضیاء صدرالاشرافی که از قوم گرایان میانه رو محسوب می شوند در خصوص تیم مهران بهارلی در سایت های خود افشاگری هایی انجام دادند. آن ها تایید کردند که فردی به نام مهران بهارلی وجود خارجی ندارد و فردی مجهول المکان و غایب الوجود است. جالب اینجاست عکسی که مهران تیم بهارلی از چندین و چند سال قبل پشت آن پنهان شده است هرگز تغییر نمی کند و ده سال که این فرد تنها یک عکس از خود ارائه داده است.

سایت آذرآنلاین که گردانندگانش نزدیک ترین افراد به فرقه دموکرات آذربایجان و پیشه وری محسوب می شوند، مهران بهارلی را کاتب بدتحریر مرموز مغرض نامیده است. به این ترتیب می بینیم که بسیاری از پانترک های شناخته شده مانند ضیاء صدر،سیروس مددی،محمد علی حسینی اصولا صلاحیت این تیم را رد می کنند و آنان را افرادی مشکوک می پندارند.

از سوی دیگر آشفتگی و عدم هماهنگی که در نوشته ها و کامنت گذاری های این عده در شبکه های اجتماعی مشهود است این احتمال را تقویت می کند که پشت این عکس افراد متعددی قرار دارند. کسانی که از فعالیت های روزانه سایر اعضاء مطلع نبوده و نوشته های متناقضی را در این جا و آن جا درج می کنند.

اما اتفاقی که در تابستان امسال رخ داد در نوع خود قابل توجه بود. سایت اویرنجی که از سایت های مطرح تجزیه طلبان به شمار می رود در نوشته ای به قلم یالچین بلوت که به نظر می رسد فردی نزدیک به حامد ایمان (از پان ترکانی که امروزه مانند نظمی افشار سهم کمتری از بودجه های آن چنانی دریافت می کند و مطالبش معمولا بایکوت می گردد) باشد، در نوشته ای از بی سوادی و نا توانی تیم مهران بهارلی در مجموعه صد وبلاگ و شبکه های اجتماعی گله نمود.

شایان ذکر است با امضای یالچین بولوت سه مقاله در روزنامه پان ترکی شمس تبریز که در زمان اصلاحات توسط حامد ایمان منتشر می شد، درج شده است. هم چنین در روزنامه آراز در اردبیل دوران اصلاحات مقالاتی از این فرد منتشر گردیده. در این مقاله ها یالچین بولوت سعی کرده است از حرکت آرام و گام به گام به سوی اهداف حمایت کند و پان ترکان را از تند روی بر حذر دارد. چیزی که دقیقا در یادداشت های دنباله دار 5000 راسیست سایت اویرنجی هم بدان اشاره رفته بود.

برای دیدن این دو یادداشت :

http://www.oyrenci.com/news.php?id=7126#

http://www.oyrenci.com/news.php?id=7251#

 

تیزی این حمله بیشتر متوجه تیم مهران بهارلی بود که سعی می کرد در گروه فیس بوکی ایران زمین یکپارچه و نیرومند (متعلق به گروه کثیری از آذربایجانی های ایراندوست) از ترکیه و رژیم باکو و جعلیات تاریخی پان ترکیستی دفاع نماید ولی به شدت در این خصوص ناکام ماند.

یالچین بولوت در نوشته ی خود به این موضوع اشاره کرده بود که «هویت طلبان به خاطر پایین بودن سطح آگاهی،دانشگاه نرفتن و  هوچی گری» قادر به مباحثه علمی با ایران دوستان نیستند و این خود آب به آسیاب دشمن ریختن است و در پایان ضمن اشاره غیر مستقیم به تیم مهران بهارلی و اقمارش خواسته بود افراد وزین تر و بهتر پان تورکیست برای پاسخ گویی به هزاران آذربایجان مخالف پان ترکیسم دست به کار شوند.

بولوت در یادداشت دوم خود در خصوص مهران بهارلی اشاره کرده بود که اتفاقا وی و تیمش شامل این ضعیف و بی سوادی تئوریک می شوند و گلایه کرده بود که پان ترکان دوست دارند حتی خداوند را نیز تورک جلوه دهند و...

متعاقب انتشار این یادداشت که آبرو و اعتبار اندک مهران بهارلی و تمام هزینه هایی که روسای بیگانه اش برای این تیم مهیا کرده بودند را مورد تردید قرار می داد، اصرار ها و تلاش های بسیاری از سوی آنان صورت گرفت تا نوشته ی مزبور از خروجی سایت اویرنجی برداشته شود. ترتیب دادن برنامه های ایمیل زنی مکرر و درخواست در صفحه فیس بوکی سایت اویرنجی نتیجه بخش نبود و مدیران این سایت با وجود التماس های مکرر مهران بهارلی از حذف نوشته یالچین بولوت خودداری کردند. به نظر می رسد در این برهه وزنه به نفع تیم حامد ایمان که معمولا نوشته های انتقادی اش به احمد اوبالی در این سایت منتشر می گردد سنگینی کرد. با این توضیح که تیم مهران بهارلی به لحاظ افراطی گری شدیدا به احمد اوبالی نزدیک می باشند و بعید نیست که بودجه و هزنیه این تیم از سوی وی تامین گردد. به هر حال از نظر من باید این نوشته را در راستای افشاگری ها و نوشته های تند و تیزی ارزیابی کرد که افراد نزدیک به حامد ایمان بعد از حمله و تهدید تلویزیونی صورت گرفته از جانب اوبالی انجام دادند.همانطور که حامد ایمان و دوستانش یکی دیگر از نزدیکان اوبالی یعنی صالح ایلدرم را هدف حملات خود قرار داده و با انتشار اسناد و برخی اعترافات افراد منسوب به وی در دادگاه به ضرر سایر پان ترکان سعی در افشاگری نمودند، با نوشته یالچین بولوت نیز تیم دست آموز دیگری چون بهارلی را مورد هجمه قرار دادند.

 از سوی دیگر حذف مطلبی که بر علیه تیم مهران بهارلی نوشته شده بود از طرف سایت اویرنجی به معنی بازی خوردن و نفوذ پذیری بسیار آسان همه پان ترکیست ها در یک چشم بر هم زدن می بود. مهران بهارلی معتقد است که نوشته مزبور را من (سیاوش دادگر) نوشته ام. این بدان معنا خواهد بود که این جانب در یک چشم به هم زدن می توانم سایت اویرنجی و تیم مهران بهارلی به بازی بگیریم و ملعبه کنم! آیا در صورت صحت چنین افسانه مضحکی آبرویی برای سایت اویرنجی می ماند؟

تیم مهران بهارلی در هر دو صورت بازنده این مسئله بودند. زیرا اگر نوشته از سوی یالچین بولوتی که نویسنده ی روزنامه شمس تبریز بود تنظیم شده باشد، نشان می دهد که سایت اویرنجی اهمیت و محلی از اعراب برای مهران بهارلی قائل نیست و ترجیح می دهد با افرادی مانند حامد ایمان باشد تا یک فرد مجهول الهویه ی غایب الوجود. اگر نوشته از سوی من تنظیم شده باشد -که وهمی بیش نیست- نشان گر کمال ذلت و بی اهمیت شدن مهران بهارلی است. زیرا علیرغم تمام اصرارها و تلاش ها سایت اویرنجی حاضر به حذف نوشته ی پنج هزار راسیست و توضیح آن نشد.

خود زنی های مهران بهاری جهت حذف مطلبی که علیه او نوشته شده بود نتیجه نداد. در این جا مهران بهارلی می گوید برای حذف مطلب از سایت اویرنجی ایمیل ارسال کرده و از بقیه نیز خواهش می کند به این سایت ایمیل بزنند.

 

و در این جا اعلام می کند یک بار دیگر به سایت اویرنجی ایمیل زده و اسناد و مدارکی! دال بر یکسان بودن یالچین بولوت و سیاوش دادگر در اختیار آنها قرار داده و می گوید که انتظار می رود در نزدیک ترین زمان ممکن مطلب از سایت برداشته شود.


اما بی اعتباری این تشکیلات باعث شد سایت اویرنجی ادعاهای کودکانه بهارلی را جدی نگیرد. اکنون بعد از گذشت چند ماه مطالب مزبور در سایت اویرنجی قرار دارند و هنوز مهران بهارلی در کمال نا امیدی به آن ها اشاره می کند. اما به نظر می رسد پان ترکان دیگر حاضر نیستند به خاطر سخنان بی پایه و اساس چند جوانک مزد بگیر هزینه ای پرداخت کنند.

سرمایه گذاری های زیادی بر روی تیم مهران بهارلی انجام شده است و ظاهرا پول های بسیاری جهت فعالیت شبکه ای اینان هزینه شده. حتی صدرالاشرافی که جزو سابقون قوم گراها است مدعی است بسیاری از تریبون های و سایت های پانترکی حاضر به انتشار مقاله اش بر علیه مهران بهاری نشدند. سایت آذر آن لاین متعلق به سیروس مددی نوشته های افشاگرانه اش را در خصوص تشکیلات مهران بهاری هم اکنون حذف کرده است! آیا این نشان از این واقعیت دارد که حامیان مالی این تشکیلات حاضر نیستند هزینه های خود را به آسانی هدر دهند؟

در این میان آن چه که باعث آبرو ریزی و بی اعتباری تیم مهران بهارلی شد نه ضیاء صدر، نه سیروس مددی و نه مقاله یکی از نزدیکان حامد ایمان در اویرنجی بود، این ایران دوستان آذربایجانی در گروه ایران زمین یکپارچه و نیرومند بودند که توانستند چیزی که سیروس مددی از آن با عنون مافیای رسانه ای نام می برد را به ذلت بکشانند. آذربایجانی ها بزرگ ترین دشمن پان ترکیست ها با هر نام و اسم رمزی اعم از هویت طلب و فدرالیست و... هستند. آذربایجانی ها پان ترکان را جدی نمی گیرند و به استهزاء می کشند زیرا آنان به دور از هر گونه منطق و سوادی صحبت می کنند. همانطور که در 21 آذر 1325 آذربایجانی های پیش از رسیدن ارتش ملی شروع به پاکسازی عناصر فرقه و فدائیان جنایتکار نمودند این بار نیز اگر مقتضی باشد، خود آذری ها پیش از هر کس آذربایجان را از لوس وجود این عده پاک خواهند کرد.

تکمله: درخصوص عکس دزدیده شده تیم مهران بهارلی، دوست وطن دوست جناب اردلان سایتی و پروفایل صاحب این عکس را در اختیار ما گذاشتند. فردی به نام کلینتون برنات که ظاهر طرح وب است صاحب واقعی این تصویر است و یا مدعی مالکیت آن است. در صفحات زیر:

http://ezinearticles.com/?expert=Clinton_Bernat


http://www.facebook.com/people/Clinton-Bernat/100001318923138


سیاوش دادگر/ معلم تاریخ- اردبیل

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo